FEARLESSFONDET


Fearless er til for å inspirere.

Fearlessfondet gir midler til mennesker som har et tydelig, og litt hårete MÅL, en PLAN og GJENNOMFØRINGSKRAFT.Vi bidrar til å fullføre dette målet ved å bistå økonomisk, med den kunnskapen vi innehar og med nettverksbygging.

Hvorfor?

Vi tror på at inspirerte mennesker sprer glede. Når vi er oppslukt i noe, og jobber litt utenfor komfortsonen og de trygge rammene havner vi ofte i en læringsprosess. Vi ønsker at mennesker som søker om midler fra Fearlessfondet skal få oppleve seg selv i vekst. Å gjennomføre noe som stiller høye krav til oss er ofte strevsomt, men det er mye læring og grensesprenging i det. Dermed også utvikling.

Vi ønsker å være med på de historiene. Alle kan søke. 

 

 


 

FONDET HAR NÅ ÅPNET FOR SØKNADER


 

10 000,- BLIR GITT UT I DENNE RUNDEN. 

 


 

Slik går du frem:

Send mail HIT om din drøm. Merk mailen: FEARLESSFONDET, MIN PLAN

Mailen skal inneholde: 

  1. Navn
  2. Alder
  3. Nåværende status i utdanning/jobb 
  4. Mål
  5. Hva trenger du å utvikle for å komme dit? Ta med så mange detaljer som mulig. 
  6. Plan for gjennomføring. Hvor lang tid trenger du, hvem kan du kontakte for å hjelpe deg, budsjett og andre ting du mener er relevant. 
  7. Når vet du at du har nådd målet?